صادرات

صادرات و واردات به معنای انتقال و ارسال کالا از یک کشور به کشور دیگری است، به صورتی که این حمل و نقل از مرزهای رسمی و گمرکی بین کشورهای مبدا و مقصد صورت گرفته باشد. در این تبادل فروشنده یا ارسال کننده کالا به عنوان صادر کننده و خریدار یا تحویل گیرنده کالا به عنوان وارد کننده محسوب می شوند. به طور کلی به جابجایی و حمل و نقل کالا از بازارهای مختلف از طریق قلمرو گمرکی کشور، صادارات و واردات گویند. صادرات و واردات می تواند نتایج مثبتی بر اقتصاد کشورها داشته باشد.

شرک حمل ونقل بین المللی رهاورد مفتخر است تا با بیش از ۴۰ سال سابقه در زمینه صادرات هوایی دریایی و زمینی بهترین سرویس را به تاجران ارائه دهد و همچنین تشریفات گمرکی /ترخیص صادراتی در کلیه گمرکات را در صورت نیاز انجام خواهد داد پیرو سرویس ذکر شده مطالب زیر را جهت اطلاع اعلام مینماییم:

صادرات به خارج از مرزهای کشور به دو دسته صادرات قطعی و صادرات موقت تقسیم می شود.

-صادرات قطعی:

حمل و نقل بین المللی کالا به خارج از مرزهای گمرکی کشور به منظور فروش یا استفاده کالا در کشور خارجی می باشد. این نوع از صادرات از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات و عوارض معاف است اما شامل هزینه های گمرکی می شود.

-اسناد مورد نیاز برای صاردات قطعی:

۱-مجوز صادرات

۲-کارت بازرگانی

۳-گواهی بهداشت (برای کالاهای بهداشتی)

۴-گواهی قرنطینه دامی و تباتی ( قرنطینه دامی برای کالاهای دامی و قرنطینه نباتی برای محصولات گیاهی)

۵-اظهارنامه صادراتی

۶-پکینگ لیست و اینویس

۷-ارائه وکالتنامه از سوی شرکت بازرگانی به کارگزار گمرکی جهت انجام تشریفات گمرکی

-صادرات موقت:

این نوع از صادرات به حمل و نقل های بین المللی اطلاق می شود که به منظور تعمیر، تکمیل یا شرکت در نمایشگا ه های کشورهای خارجی ارسال می شوند و کالا پس از دوره ی معین به کشور عودت می گردد.