حمل و نقل مرکب

از آن جایی که ما میدانیم خواسته همه مشتریان بهترین قیمت و سریع ترین راه با کمترین ریسک  است  برآنیم که با استفاده از کارگذاران حرفه ایی به شما حمل و نقل مرکب را ارائه دهیم و این  بدان معناست که شما برای حمل یک کالا  از چندین راه مشترک استفاده میکنید  و با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب ایران ما از مبدا برای حمل کالای شما تا مقصد نهایی از چندین راه استفاده میکنیم به منظور کاهش دادن قیمت و بالا بردن سرعت .