تیم ما

 هوایی و کریر : خانم جوانه جهانبگلو
[email protected]
حسابدار ارشد فنی و مالیاتی  :  اقای ارسطو حاجی زادگان
[email protected]
مدیر لجستیک: اقای  کاوه خرمی راد
[email protected]