عضو ها

در طول سه دهه فعالیت ما نه تنها به فراهم سازی مواد اولیه و مورد نیاز شرکت های صنعتی . کارخانجات و محور های اصلی اقتصاد ایرانیان برترین کیفیت ها  را ارائه کردیم بلکه مفتخر به عضویت در سازمان ها و انجمن های معتبری که در حیطه حمل و نقل فعالیت دارند میباشیم .این سازمان ها عبارتند از:
  • فیاتا (FIATA)
  • یاتا(IATA)
  • اتاق بازرگانی ایران و المان
  • اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا
  • اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران
  • انجمن سراسری شرکت بین المللی حمل و نقل ایران
  • اتاق بازرگانی ایران  و سوئیس
  • کارنتیر